Zināšanas, Radošums, Sadarbība, Inovācijas, Mērķtiecīga darbība, Komandas darbs

 

Mūsu sadarbības partneri

   VALSTS POLICIJA

Rīgas pašvaldības policija

 

 VALSTS POLICIJAS KOLEDŽA

 

Junior Achievement – Young Enterprise Latvija (JA-YE Latvija)

 

SAMSUNG

Šajā mācību gadā Rīgas Jāņa Poruka vidusskolā sākta  ESF projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” realizācija 5. – 12. klašu skolēniem.

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2017.-2018.m.g.

 

 

  

Domā! Radi! Dalies! Kusties! Mācies! Darbojies!  

 

SEPTEMBRIS 2018

OKTOBRIS 2018

RUDENS BRĪVDIENAS 22.10.-26.10.

 

Mēs dzīvojām vētras laikmetā,

Mēs aizšalcām sajūsmas plūdumā.

Aspazija

 

SEPTEMBRIS aizritēja kā skolēnu drošības un Olimpiskais mēnesis, kurā notiek domrakstu, zīmējumu konkursi un Olimpiskā diena 21.septembrī, kad Olimpiskās dienas rīta rosmē un stafetēs piedalījās 1.-4.klašu skolēni.  Visiem kopā bija jautri vingrot, jo šajā dienā sporto visa Latvija.

Turpinās iniciatīva „Latvijas skolas soma” - lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem. Sākot ar 2018. gada septembri, tās ietvaros ikvienam mūsu valsts skolēnam tiks nodrošināta iespēja izzināt un klātienē pieredzēt Latvijas kultūras un dabas vērtības, iepazīt dažādos laikos Latvijā radītās inovācijas un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus.

OKTOBRIS

*      Karjeras nedēļa „Būvē savu karjeru pats!” notiek 8.-12.10.

*      Skolā notiek Jaunsargu nodarbības – brīvprātīga kustība bērniem un jauniešiem no 10 līdz 21 gadam.

Ieguvumi jaunsardzē:

 

Jauni draugi

Aktivitātes dabā

Uzvaras – arī par sevi

Norūdīšanās, veselības stiprināšana

Sportiska stāja, savu spēju pārbaude

Aizraujoši piedzīvojumi

Rosinājums mācīties

Dienests Nacionālajos bruņotajos spēkos

Zināšanas un prasmes turpmākajai dzīvei

Esi kopā ar mums un būsi ieguvējs!

 

*      Skolotāju dienas pasākumi – 8.10. Vada 12.klase.

*      31.10. Skolēnu vecāku sapulces klasēs un Skolas padomes sanāksme, kurā aicināti piedalīties skolēnu vecāki ar idejām skolas turpmākai attīstībai.                   

*      8.-12.10. Valodu un mākslu metodiskās komisijas skolotāju vadībā notiks Jāņa Poruka piemiņas pasākumi, jo mūsu skola ir nosaukta izcilā latviešu dzejnieka vārdā.

*      Ķīpsalas izstāžu hallē 15. oktobrī notiks lielākā Latvijas skolēnu, jauniešu un skolotāju uzņēmējdarbības konference #UZDRĪKSTIES UZVARĒT. Šī gada tēma “Biznesā kā sportā!”. Konferenci organizē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) un Junior Achievement Latvia (JA Latvia), lai izglītotu Latvijas jauniešus par uzņēmējdarbības vidi un daudzajām iespējām, ko tā dod.

*      Tuvojoties brīvdienām, 20.10. skolā „nopietni” pārbaudīsim 10.klases skolēnu gatavību būt īstiem RJPV vidusskolēniem.

*      Skolēnu mācību sasniegumu starpvērtējuma liecības – pirms Rudens brīvdienām                                                                               19.oktobrī.

 

Skolas adrese: Rīga, Gaujas iela 23

Tālr. 67519009; 67519001

E-pasts: rjpvs@riga.lv

Jauni notikumi ik dienu – seko mums!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pašnovērtējuma ziņojums

 

 

Kārtība, kādā Rīgas Jāņa Poruka vidusskolā uzturas izglītojamo vecāki un citas personas

 

 

Atskaite par Rīgas Jāņa Poruka vidusskolā veicamo pretkorupcijas pasākumu plāna  izpildi 2017.gadā

 

 

 

Rīgas Jāņa Poruka vidusskolas audzināšanas darba programma
2017./2018.m.g.

 

 

Seko mums

 

Skolas direktore:

Dr.sc.admin. Žanete Tauriņa

Tālrunis:67518607, 67519009

E-pasts: rjpvs@riga.lv