Zināšanas, Radošums, Sadarbība, Inovācijas, Mērķtiecīga darbība, Komandas darbs

 

Mūsu sadarbības partneri

   VALSTS POLICIJA

Rīgas pašvaldības policija

 

 VALSTS POLICIJAS KOLEDŽA

 

Junior Achievement – Young Enterprise Latvija (JA-YE Latvija)

 

SAMSUNG

Šajā mācību gadā Rīgas Jāņa Poruka vidusskolā sākta  ESF projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” realizācija 5. – 12. klašu skolēniem.

 

 

 

  Domā! Radi! Dalies! Kusties! Mācies! Darbojies!

 

"Rīgas Jāņa Poruka vidusskolas attālinātās mācīšanās plāns

 no 2020. gada 6.aprīļa līdz 9. aprīlim"

 

Marts 2020

Aprīlis 2020

 

Mācies zināt! Mācies darīt!  Mācies būt! Mācies dzīvot!

 

Radošo projektu dienas – 2020 turpinās

 

Janvārī mūsu skolā iesāktās Radošo projektu dienām – 2020 risinās arī martā, kad skolēni turpina darbu pie projektiem vai zinātniski pētnieciskajiem darbiem.

Projekta nedēļa un skolēnu zinātniski pētnieciskā darbība plānota II semestra garumā:

 

 

trešdien, 4.martā,

trešdien, 8.aprīlī,

otrdien, 28.aprīlī.

 

 

 

 

 

Pavasara brīvdienas:

1.-11.kl. – no 16.marta līdz 20.martam

12.kl. – no 23.marta līdz 27.martam

Radošo projektu dienās:

6. un 9.kl. skolēni raksta izmēģinājuma pārbaudes darbus un apmeklē muzejus.

5.kl. skolēni veido nelielas pētnieciskās grupas un turpina darboties projektos.

7. un 8.kl. skolēni turpina darbību mazajos zinātniski pētnieciskajos darbos. 

Vidusskolēni pārbauda savas zināšanas izmēģinājuma eksāmenos.

 

Radošo projektu dienas - 2020 skolēnos rada izpratni par zinātniski radošo pētniecību un pilnveido zināšanas, prasmes un kompetences dzīvei.

Radošo projektu dienas – 2020 ir alternatīva mācību forma, tāpēc šajās dienās neskan stundu zvani, tomēr mācību process ir pilnvērtīgs.

 28.aprīlī – Skolēnu projektu un zinātniski pētniecisko darbu konference.

Domā! Radi! Dalies! Kusties! Mācies! Darbojies!

 

 

Tālr. 67519009; 67519001

E-pasts: rjpvs@riga.lv

Jauni notikumi ik dienu – seko mums!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pašnovērtējuma ziņojums

 

 

Kārtība, kādā Rīgas Jāņa Poruka vidusskolā uzturas izglītojamo vecāki un citas personas

 

 

Karjeras atbalsts 

 

 

 

 

Seko mums

 

Skolas direktore:

Dr.sc.admin. Žanete Tauriņa

Tālrunis:67518607, 67519009

E-pasts: rjpvs@riga.lv