Zināšanas, Radošums, Sadarbība, Inovācijas, Mērķtiecīga darbība, Komandas darbs

 

Mūsu sadarbības partneri

   VALSTS POLICIJA

Rīgas pašvaldības policija

 

 VALSTS POLICIJAS KOLEDŽA

 

Junior Achievement – Young Enterprise Latvija (JA-YE Latvija)

 

SAMSUNG

Šajā mācību gadā Rīgas Jāņa Poruka vidusskolā sākta  ESF projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” realizācija 5. – 12. klašu skolēniem.

 

 

 

  

Domā! Radi! Dalies! Kusties! Mācies! Darbojies!  

 

 

DECEMBRIS 2018

ZIEMAS BRĪVDIENAS 24.12.2018.-4.01.2019.

Ziemassvētku laiks

 

Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība,

Šās trīs; bet lielākā no tām ir mīlestība.

I.Kor.13:13

 

Domām bagātu Adventu,

svētīgus, priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu!

 

Skolā –

Adventā aizdedzam sveces – 3., 10. un 17.decembrī.

20.decembrī - Ziemassvētku balle 8.-12.kl. plkst.18:00. 

Darbojas Ziemassvētku pasts.

Liecības un Ziemassvētku koncerts 21.decembrī.

Ziemassvētki klasēs, skolas dekorēšana, rūķu dienas.

Pēc ziemas brīvdienām skolā tiekamies 2019.gada 7.janvārī!

    

Skolas adrese: Rīga, Gaujas iela 23

Tālr. 67519009; 67519001

E-pasts: rjpvs@riga.lv

Jauni notikumi ik dienu – seko mums!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pašnovērtējuma ziņojums

 

 

Kārtība, kādā Rīgas Jāņa Poruka vidusskolā uzturas izglītojamo vecāki un citas personas

 

 

 

 

Seko mums

 

Skolas direktore:

Dr.sc.admin. Žanete Tauriņa

Tālrunis:67518607, 67519009

E-pasts: rjpvs@riga.lv