Zināšanas, Radošums, Sadarbība, Inovācijas, Mērķtiecīga darbība, Komandas darbs

 

Mūsu sadarbības partneri

   VALSTS POLICIJA

Rīgas pašvaldības policija

 

 VALSTS POLICIJAS KOLEDŽA

 

Junior Achievement – Young Enterprise Latvija (JA-YE Latvija)

 

SAMSUNG

 

 

 

SEPTEMBRIS 2016

SKOLĒNU DROŠĪBAS MĒNESIS

OLIMPISKAIS MĒNESIS

JAUNATNES MĒNESIS

JĀŅA JAUNSUDRABIŅA JUBILEJAS GADS -140

 

NOZĪMĪGĀKIE PASĀKUMI SKOLĀ

„Zinību diena” mācību gada sākuma svinīgs pasākums

1.9.

Adaptācijas dienas

septembris

Skatuves runas konkurss „Rīgas zvirbulis”

pamatskolā (5.-7.klase) un sākumskolā (1.-4.klase)

septembris

Dzejas dienas

11.9-15.9.

10.klases karjeras diena

14.9.

Rudens ekskursijas un pārgājieni 1.-12.klasēm

11.9.-29.9.

Miķeļa diena, pasākumi klasēs

29.9.

Olimpiskā mēneša programma:

Olimpiskā mēneša eseju un zīmējumu konkurss

par sporta tēmu (2.-9.kl.)

Olimpiskā diena

 

 

 

22.09.

Jānis Jaunsudrabiņš dzimis 1877.gada 25.augustā. Latviešu rakstnieks, gleznotājs, grāmatu ilustrators. Krājumā “Baltā grāmata” ir J.Jaunsudrabiņa tēlojumi un stāsti, kas veido gaišas atmiņas par bērnību. Šajā grāmatā ir ļoti savdabīgi autora zīmējumi.

 

 

Jānis Jaunsudrabiņš (1877—1962) ilustrācijas Jāņa Jaunsudrabiņa "Baltajai grāmatai" (1914)

 

 

Skolas adrese: Rīga, Gaujas iela 23

Tālr. 67519009; 67519001

E-pasts: rjpvs@riga.lv

Jauni notikumi ik dienu – seko mums!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kārtība, kādā Rīgas Jāņa Poruka vidusskolā uzturas izglītojamo vecāki un citas personas

 

 

Atskaite par Rīgas Jāņa Poruka vidusskolā veicamo pretkorupcijas pasākumu plāna  izpildi 2016.gadā

 

 

 

Rīgas Jāņa Poruka vidusskolas audzināšanas darba programma
2017./2018.m.g.

 

 

Seko mums

 

Skolas direktore:

Dr.sc.admin. Žanete Tauriņa

Tālrunis:67518607, 67519009

E-pasts: rjpvs@riga.lv