Zināšanas, Radošums, Sadarbība, Inovācijas, Mērķtiecīga darbība, Komandas darbs

 

Mūsu sadarbības partneri

   VALSTS POLICIJA

Rīgas pašvaldības policija

 

 VALSTS POLICIJAS KOLEDŽA

 

Junior Achievement – Young Enterprise Latvija (JA-YE Latvija)

 

SAMSUNG

Šajā mācību gadā Rīgas Jāņa Poruka vidusskolā sākta  ESF projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” realizācija 5. – 12. klašu skolēniem.

 

 

 

  

Domā! Radi! Dalies! Kusties! Mācies! Darbojies!  

 

 

Novembris 2018

Pilsonības un patriotisma mēnesis

Latvijai -100

Rīgas Jāņa Poruka vidusskolas 107. gadadiena

 

Likteņa lemtajā zemē pie jūras

Atnācu.

Taisīju klinšainos Daugavas krastos

Vietu sev mūžīgu,

Iesēju tautu gaišu un sīkstu,

Jauna ik jaunā paaudzē dīgstu,

Asaras izdziedot, pastāvu.

                                     (B.Mārtuževa)

 Latvijas Proklamēšanas 100. gadadienas koncertā 16.11. pulcēsimies Gaujas ielā un Lībekas ielā.

Novembrī mēs vēl vairāk apzināmies piederību savai skolai, apkaimei, pilsētai un valstij: Lāčplēša dienu sagaidot, lokām sarkanbaltsarkanās lentītes Latvijas kara muzejā, aizdedzam svecītes 11.novembra krastmalā, apmeklējam brīvības cīņu piemiņas vietas un dedzam gaišas ugunis ikvienā mājā!

Jau tagad gatavojamies Latvijas simtgadei – notikumam, kuru ar nepacietību gaida ikkatrs valsts iedzīvotājs. Mūsu skolā skolēni mācās dzejoļus par Latviju, piedalās konkursos par Latvijas vēsturi, zīmē un veido. Mājas lapā http://simtgadei.lv/ atrodam radošas domas, kā sagaidīt valsts simtgadi.

Lāčplēša dienā 11.novembrī dodamies uz Rīgas Brāļu kapiem pie Mātes Latvijas tēla, lai pieminētu I Pasaules kara un Latvijas brīvības cīņu (1915-1920) varoņus.

Mārtiņdiena 9.11. ieskandējusi latviešu gadskārtu ieražas, skolā ir Mārtiņdienas gadatirgus, un visi ejam ķekatās.

21.novembrī Vecāku dienā no 16:00 līdz 19:00 vecāki tiksies ar mācību priekšmetu skolotājiem (Gaujas ielā).

 

               

Skolas adrese: Rīga, Gaujas iela 23

Tālr. 67519009; 67519001

E-pasts: rjpvs@riga.lv

Jauni notikumi ik dienu – seko mums!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pašnovērtējuma ziņojums

 

 

Kārtība, kādā Rīgas Jāņa Poruka vidusskolā uzturas izglītojamo vecāki un citas personas

 

 

 

 

Seko mums

 

Skolas direktore:

Dr.sc.admin. Žanete Tauriņa

Tālrunis:67518607, 67519009

E-pasts: rjpvs@riga.lv