Zināšanas, Radošums, Sadarbība, Inovācijas, Mērķtiecīga darbība, Komandas darbs

 

Mūsu sadarbības partneri

   VALSTS POLICIJA

Rīgas pašvaldības policija

 

 VALSTS POLICIJAS KOLEDŽA

 

Junior Achievement – Young Enterprise Latvija (JA-YE Latvija)

 

SAMSUNG

Šajā mācību gadā Rīgas Jāņa Poruka vidusskolā sākta  ESF projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” realizācija 5. – 12. klašu skolēniem.

 

 

 

  Domā! Radi! Dalies! Kusties! Mācies! Darbojies!  

  

 

Janvāris 2020

II semestris

Skolēnu drošības mēnesis

 

Skolēnu radošo projektu diena

10.janvāris

Lekcijas par skolēnu drošību

visu mēnesi

 FEBRUĀRIS 2020

Ziemas brīvdienas 1.kl. no 3.02. līdz 7.02.

 

Skolēnu radošo projektu diena

Vidusskolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference

6.februāris

 

6.februāris

2.-4.kl. skolēnu radošie projekti

3.02. - 7.02.

Žetonu vakars

7.februāris

Ēnu diena

12.februāris

 

 

Tālr. 67519009; 67519001

E-pasts: rjpvs@riga.lv

Jauni notikumi ik dienu – seko mums!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pašnovērtējuma ziņojums

 

 

Kārtība, kādā Rīgas Jāņa Poruka vidusskolā uzturas izglītojamo vecāki un citas personas

 

 

 

 

Seko mums

 

Skolas direktore:

Dr.sc.admin. Žanete Tauriņa

Tālrunis:67518607, 67519009

E-pasts: rjpvs@riga.lv