Zināšanas, Radošums, Sadarbība, Inovācijas, Mērķtiecīga darbība, Komandas darbs

 

Mūsu sadarbības partneri

   VALSTS POLICIJA

Rīgas pašvaldības policija

 

 VALSTS POLICIJAS KOLEDŽA

 

Junior Achievement – Young Enterprise Latvija (JA-YE Latvija)

 

SAMSUNG

Šajā mācību gadā Rīgas Jāņa Poruka vidusskolā sākta  ESF projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” realizācija 5. – 12. klašu skolēniem.

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2017.-2018.m.g.

 

 

Februāris / Marts 2018

 Mācies zināt! Mācies darīt!  Mācies būt! Mācies dzīvot!

 

Radošo projektu dienas – 2018 turpinās

 Janvārī mūsu skolā iesāktās Radošo projektu dienas – 2018 notiek arī februārī un martā, kad skolēni turpina iesākto darbu pie pētnieciskajiem projektiem vai zinātniski pētnieciskajiem darbiem.

Projekta nedēļa un skolēnu zinātniski pētnieciskā darbība plānota II semestra garumā:

piektdien, 11.janvārī,

piektdien, 9.februārī,

trešdien, 7.martā,

trešdien, 4.aprīlī,

trešdien, 25. aprīlī.

 

9.martā skolēni saņem starpvērtējuma liecības!

Pavasara brīvdienas 1.-11.kl. – 12.3.-16.3./12.kl.-19.3.-23.3.

Trešdien, 25.aprīlī, no 10:00 līdz 17:00 skolā Atvērto durvju diena, mazo zinātniski pētniecisko darbu un projektu prezentācija 5.-9.kl.!

(detalizēta programma būs mājas lapā un visur, kur esam mēs)

 

Sākumskolas skolēni audzinātāju vadībā izstrādā radošos projektus klasēs.

6. un 9.kl. skolēni raksta izmēģinājuma pārbaudes darbus, lai labāk veiktos pavasarī, kā arī apmeklē muzejus.

5.kl. skolēni veido nelielas pētnieciskās grupas un turpina darboties projektos. Skolēnus atbalsta mācību priekšmetu skolotāji ar savu tēmu piedāvājumu.

7. un 8.kl. skolēni turpina darbību mazajos zinātniski pētnieciskajos darbos. 

10.kl. skolēni strādā pie zinātniski pētnieciskajiem darbiem, veido pirmās iestrādnes. 9.februārī 11.kl. prezentē un aizstāv zinātniski pētnieciskos darbus, un 10.klases skolēni piedalās zinātniski pētnieciskajā konferencē kā klausītāji, lai rakstītu radošu recenziju par interesantāko zinātniski pētnieciskā darba prezentāciju.

Radošo projektu dienas - 2018 skolēnos rada izpratni par zinātniski radošo pētniecību un pilnveido zināšanas, prasmes un kompetences dzīvei.

Radošo projektu dienas – 2018 ir alternatīva mācību forma, tāpēc šajās dienās neskan stundu zvani, tomēr mācību process ir pilnvērtīgs.

 

Norisi, mērķus, uzdevumus, tēmas, pie kurām strādā skolēni un pedagogi, labākos rezultātus atspoguļosim skolas mājas lapā. Rezultātus apkoposim un publicēsim.

 

Domā! Radi! Dalies! Kusties! Mācies! Darbojies!  

 

 

Skolas adrese: Rīga, Gaujas iela 23

Tālr. 67519009; 67519001

E-pasts: rjpvs@riga.lv

Jauni notikumi ik dienu – seko mums!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pašnovērtējuma ziņojums

 

 

Kārtība, kādā Rīgas Jāņa Poruka vidusskolā uzturas izglītojamo vecāki un citas personas

 

 

Atskaite par Rīgas Jāņa Poruka vidusskolā veicamo pretkorupcijas pasākumu plāna  izpildi 2017.gadā

 

 

 

Rīgas Jāņa Poruka vidusskolas audzināšanas darba programma
2017./2018.m.g.

 

 

Seko mums

 

Skolas direktore:

Dr.sc.admin. Žanete Tauriņa

Tālrunis:67518607, 67519009

E-pasts: rjpvs@riga.lv