Zināšanas, Radošums, Sadarbība, Inovācijas, Mērķtiecīga darbība, Komandas darbs

 

Mūsu sadarbības partneri

   VALSTS POLICIJA

Rīgas pašvaldības policija

 

 VALSTS POLICIJAS KOLEDŽA

 

Junior Achievement – Young Enterprise Latvija (JA-YE Latvija)

 

SAMSUNG

Šajā mācību gadā Rīgas Jāņa Poruka vidusskolā sākta  ESF projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” realizācija 5. – 12. klašu skolēniem.

 

 

 

  Aprīlis 2019

Domā! Radi! Dalies! Kusties! Mācies! Darbojies!  

 

Atvērto durvju diena notiek otrdien, 30.aprīlī, no 10:00 līdz 17:00

(pārcelta no 17.aprīļa!)

(detalizēta programma būs mājas lapā un visur, kur esam mēs)

 

Sākumskolas skolēni audzinātāju vadībā izstrādā radošos projektus klasēs.

6. un 9.kl. skolēni raksta izmēģinājuma pārbaudes darbus, lai labāk veiktos pavasarī, kā arī apmeklē muzejus.

5.kl. skolēni veido nelielas pētnieciskās grupas un turpina darboties projektos. Skolēnus atbalsta mācību priekšmetu skolotāji ar savu tēmu piedāvājumu.

7. un 8.kl. skolēni turpina darbību mazajos zinātniski pētnieciskajos darbos. 

10.kl. skolēni strādā pie zinātniski pētnieciskajiem darbiem, veido pirmās iestrādnes. Radošo projektu dienas – 2019 ir alternatīva mācību forma, tāpēc šajās dienās neskan stundu zvani, tomēr mācību process ir pilnvērtīgs.

 Šajā semestrī -

atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai sadarbībā ar Rīgas Izglītības un informatīvi metodisko centru – projekts pedagogu tālākizglītībai

“Mācību un klasvadības procesu pārmaiņu vadība skolas turpmākai izaugsmei un attīstībai”

(lasīt šeit!)

 

Skolas adrese: Rīga, Gaujas iela 23

Tālr. 67519009; 67519001

E-pasts: rjpvs@riga.lv

Jauni notikumi ik dienu – seko mums!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pašnovērtējuma ziņojums

 

 

Kārtība, kādā Rīgas Jāņa Poruka vidusskolā uzturas izglītojamo vecāki un citas personas

 

 

 

 

Seko mums

 

Skolas direktore:

Dr.sc.admin. Žanete Tauriņa

Tālrunis:67518607, 67519009

E-pasts: rjpvs@riga.lv