Zināšanas, Radošums, Sadarbība, Inovācijas, Mērķtiecīga darbība, Komandas darbs

 

Mūsu sadarbības partneri

   VALSTS POLICIJA

Rīgas pašvaldības policija

 

 VALSTS POLICIJAS KOLEDŽA

 

Junior Achievement – Young Enterprise Latvija (JA-YE Latvija)

 

SAMSUNG

Šajā mācību gadā Rīgas Jāņa Poruka vidusskolā sākta  ESF projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” realizācija 5. – 12. klašu skolēniem.

 

 

 

  Domā! Radi! Dalies! Kusties! Mācies! Darbojies!  

  

Novembris 2019

Latvijai - 101

Skolai - 108. gadadiena

Pilsonības un patriotisma mēnesis

 

Savas skolas, apkaimes, pilsētas un valsts piederība: Piemiņas brīdis Brāļu kapos, Lāpu gājiens,

Kara muzeja apmeklējums.

4.11.

– 15.11.

„Iepazīsti Latviju!” 1.-4.kl.

15.11.

Mārtiņdiena

11.11.

Lāčplēša diena

11.11.

Latvijas Republikas proklamēšanas

 101.gadadiena (18.11.)  koncerts

 

15.11.

Vecāku diena: skolēnu vecāku tikšanās ar skolotājiem

20.11.

Dalība starptautiskajā skolēnu IT konkursā BEBRS'19

novembris

 

Decembris 2019

Adventa laiks

Ziemas brīvdienas – 23.12.2019. - 3.1.2020.

Adventa sveces aizdegšana –

svinīgs brīdis zālē-krāsu dienas

 

Adventa laikā

2.12. - sarkanā

9.12. - zaļā

16.12.- baltā

 

Rūķu dienas

Draudzības un laipnības diena 4.12.

Ziemassvētku pasts

Labdarības izstāde – konkurss

“Ziemassvētku zvaigznes”;

Ziemassvētku tirdziņš; Labdarības pasākumi, sveču iedegšana, skolas dekorēšana, kopīga piparkūku cepšana

Ziemassvētku balle 8.-12.kl. plkst.18:00

19.12.

Skolas labāko skolēnu

sadraudzības pasākums pie direktores

20.12.

Ziemassvētki klasēs

Liecības un Ziemassvētku koncerts

16.12.-20.12.

20.12.

Skolēnu mācību grāmatu kārtības pārbaude

decembris

Skolēnu un skolotāju ikgadējā fotografēšanās

4.12.

trešdiena

 

 

Tālr. 67519009; 67519001

E-pasts: rjpvs@riga.lv

Jauni notikumi ik dienu – seko mums!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pašnovērtējuma ziņojums

 

 

Kārtība, kādā Rīgas Jāņa Poruka vidusskolā uzturas izglītojamo vecāki un citas personas

 

 

 

 

Seko mums

 

Skolas direktore:

Dr.sc.admin. Žanete Tauriņa

Tālrunis:67518607, 67519009

E-pasts: rjpvs@riga.lv