Zināšanas, Radošums, Sadarbība, Inovācijas, Mērķtiecīga darbība, Komandas darbs

 

Mūsu sadarbības partneri

   VALSTS POLICIJA

Rīgas pašvaldības policija

 

 VALSTS POLICIJAS KOLEDŽA

 

Junior Achievement – Young Enterprise Latvija (JA-YE Latvija)

 

SAMSUNG

Šajā mācību gadā Rīgas Jāņa Poruka vidusskolā sākta  ESF projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” realizācija 5. – 12. klašu skolēniem.

 

 

 

  Domā! Radi! Dalies! Kusties! Mācies! Darbojies!  

  

septembris 2019

skolēnu drošības mēnesis

OLIMPISKAIS MĒNESIS

jaunatnes mēnesis

 

„Zinību diena” - mācību gada sākuma svinīgs pasākums

Dzejas dienas 2019 - 09.09-13.09.

Rudens ekskursijas un pārgājieni 1.-12.klasēm – 09.09.-27.09.

Miķeļa dienas pasākumi klasēs -27.09.  

 

Sporta pasākumi

Sporta sacensību projekts “Roku rokā”

atklāšana 17.09. plkst. 15:00

Olimpiskā diena - 20.09.

 

Oktobris 2019

Karjeras mēnesis

Rudens brīvdienas

21.10.2019. -25.10.2019

 

Starptautiskā mūzikas diena - 3.10.

Skolēnu vecāku sapulces klasēs – 9.10.

Skolas Padomes sanāksme - 9.10. 18:00

Karjeras nedēļa “Nākotnes profesija” - 14.10.-18.10.

Dzejnieka J.Poruka piemiņas pasākumi - 7.-11.10.:

Literāro jaunrades darbu konkurss,

veltīts J.Poruka atcerei - 8.-12.klasei;

1.-4.klasei zīmējumu konkurss

par kādu izvēlētu J.Poruka literāro darbu.

Izstāde „Rudens veltes” - 7.-11.10.

Skolotāju diena - 4.10.

Skolēnu mācību sasniegumu starpvērtējuma liecības -18.10.

 

Tālr. 67519009; 67519001

E-pasts: rjpvs@riga.lv

Jauni notikumi ik dienu – seko mums!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pašnovērtējuma ziņojums

 

 

Kārtība, kādā Rīgas Jāņa Poruka vidusskolā uzturas izglītojamo vecāki un citas personas

 

 

 

 

Seko mums

 

Skolas direktore:

Dr.sc.admin. Žanete Tauriņa

Tālrunis:67518607, 67519009

E-pasts: rjpvs@riga.lv