Zināšanas, Radošums, Sadarbība, Inovācijas, Mērķtiecīga darbība, Komandas darbs

 

Mūsu sadarbības partneri

   VALSTS POLICIJA

Rīgas pašvaldības policija

 

 VALSTS POLICIJAS KOLEDŽA

 

Junior Achievement – Young Enterprise Latvija (JA-YE Latvija)

 

SAMSUNG

Šajā mācību gadā Rīgas Jāņa Poruka vidusskolā sākta  ESF projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” realizācija 5. – 12. klašu skolēniem.

 

 

 

  Domā! Radi! Dalies! Kusties! Mācies! Darbojies!  

 

  ZINĪBU DIENA 2.SEPTEMBRĪ

RĪGAS JĀŅA PORUKA VIDUSSKOLĀ

2019

  

Lec, saulīte, lec saulīte,

        Spīd ar mūsu sētiņā!

        Ir mums tava gaišumiņa

        Vajadzēt vajadzēja.

 

  

 

GAUJAS IELĀ 23

9:15 SKOLĒNI PULCĒJAS KLASĒS

9:30 ZINĪBU DIENA SVINĪBU ZĀLĒ

 

MEŽAPARKĀ, LĪBEKAS IELĀ 27

11:00 SVINĪBAS SKOLAS PAGALMĀ

11:30 SKOLĒNI PULCĒJAS KLASĒS 

 

Mācies zināt! Mācies darīt!

Mācies Būt! Mācies dzīvot!

 

Skolas adrese: Rīga, Gaujas iela 23

Tālr. 67519009; 67519001

E-pasts: rjpvs@riga.lv

Jauni notikumi ik dienu – seko mums!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pašnovērtējuma ziņojums

 

 

Kārtība, kādā Rīgas Jāņa Poruka vidusskolā uzturas izglītojamo vecāki un citas personas

 

 

 

 

Seko mums

 

Skolas direktore:

Dr.sc.admin. Žanete Tauriņa

Tālrunis:67518607, 67519009

E-pasts: rjpvs@riga.lv