Rīgas Jāņa Poruka vidusskolas skolotāju konsultāciju grafiks 2015./2016. m.g.

(G.- skolā, Gaujas ielā; L.- skolā, Lībekas ielā)

 

Mācību priekšmets

Skolotājs

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Kabinets

Latviešu valoda un literatūra

             

Matemātika

             
             

Informātika

             
             

Dabaszinības

             

Angļu valoda

             

Vācu valoda

             

Krievu valoda

             

Vēsture

             

Sociālās zinības

             

Mūzika

             

Vizuālā māksla

             

Sports

             

Mājturība un tehnoloģijas

             
             

Sākumskola

             
             
             
             
             

 

 

Mācību priekšmets

Skolotājs

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Kabinets

Latviešu valoda un literatūra

             
             
             
             

Matemātika, ekonomika, fizika,

informātika,

komerczinības

             
             
             
             
             
             
             
             

Ķīmija, bioloģija,

dabaszinības, ģeogrāfija

             
             
             

Angļu, vācu,

krievu valoda

             
             
             
             
             

Vēsture,

sociālās zinības

             
             
             

Vizuālā māksla, kulturoloģija, mūzika

             
             
             
             

Sports

             
             
             
             

Ievirze policista darbā

             
             
             
             

Mājturība un tehnoloģijas

             
             

Sākumskola