Rīgas Jāņa Poruka vidusskolas skolotāju individuālās konsultācijas mācību priekšmetos 2017./2018. m.g. 1.semestrī

Mācību priekšmets

Skolotājs

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Kabinets

Latviešu valoda, literatūra

Sandra Erinovska

 

 

 

1615 - 1632

 

13.

Jugita Gode

1530 - 1556

808 - 850

 

 

 

11.

Daiga Millere

1530 - 1647

 

1530 - 1620

 

 

14.

Žanete Tauriņa

 

 

1530 - 1613

 

 

13.

Anda Tora

 

1615 - 1658

 

 

 

13.

Angļu valoda

Dagnija Lielcepure

 

 

 

 

1350 - 1520

8

Ineta Šteinberga

 

1615 - 1657

1530 - 1609

 

1530 - 1700

2.

Krievu valoda

Valentīna Guščina

 

 

815 - 850

 

 

16.

Daina Rozentāle

 

 

1530 - 1652

 

1615 - 1645

16

Vācu valoda, kultūras tūrisma vadība

Ineta Strautiņa

 

1600 - 1657

 

 

 

21.

Matemātika, ekonomika, komerczinības

Jeļena Delegāne

1530 - 1630

 

1530 - 1610

800 - 850

 

7.

Katerīna Galine

1440 - 1606

 

 

 

 

17.

Dinārs Ozols

 

1530 - 1707

 

 

 

7.

Dabaszinības, bioloģija

Daiga Krēķe

816 - 850

 

 

816 - 850

 

5.

Ģeogrāfija, komerczinības

Inga Neimane

 

 

 

 

1615 - 1704

6.

Fizika

Andris Presis

 

810 - 850

 

813 - 850

 

6.

Ķīmija

Jānis Teterovskis

 

1615 - 1712

 

 

 

5.

Informātika

Eduards Karpačevs

 

 

819 - 850

 

 

3.

Informātika

Anda Tora

 

 

 

1530 - 1545

 

3.

Latvijas un pasaules vēsture, politika un tiesības, sociālās zinības

Imants Kārkliņš

 

1630 - 1659

 

830 - 850

 

20.

Valentīna Pušmucāne

 

821 - 850

 

 

 

20.

Sākumskola

Jugita Gode

 

1350 - 1452

 

 

 

12.

Kristīne Melcere

 

1350 - 1550 katrā pirmajā otrdienā

 

1350 - 1500 

 

9.

Kristīne Sproģe

 

824 - 850

1350 - 1450 

 

 

10.

Ilona Vecele

 

1350 - 1626 katrā otrajā otrdienā

 

750 - 845

 

15.

Mājturība un tehnoloģijas

Liene Dzene

 

 

1530 - 1553

 

 

18.

Imants Kārkliņš

 

1615 - 1630  

 

 

 

19.

Komerczinības un kulturoloģija

Liene Dzene

 

1615 - 1650  katra mēneša pēdējā otrdienā

 

 

 

18.

Mūzika

Ina Kivkule

 

 

1615 - 1625 

 

 

4.

Mūzika

Jogita Līga Strade

 

 

823 - 850

 

 

4.

Vizuālā māksla, kulturoloģija

Sabīne Vīksne

 

825 - 850

 

 

 

8.

Sports

Ieva Ķirķe

 

815 - 835

 

 

 

Lz

Voldemārs Losevs

 

 

1600 - 1642 

 

 

Lz

Sports, pašaizsardzība

Aleksandrs Stadņičenko

 

 

 

1720 - 1740

 

Lz

Ievirze policista darbā

Anita Kozuliņa

 

 

 

 

835 - 850

11.

Ievirze policista darbā

Jānis Kozuliņš

 

 

 

 

839 - 850

4.