satiksme ar 11. tramvaju un

 9.,48. autobusu.

 

Gaujas iela 23, Rīga, LV-1026

Tel. numurs

Vārds, Uzvārds

Amats
67519001

Žanete Tauriņa

direktore

67519025

Ineta Strautiņa

direktores vietniece izglītības un audzināšnas jomā

Anda Tora

direktora vietniece izglītības jomā

Liene Dzene

direktora vietniece audzināšanas jomā

67519009

Vēsma Šķepaste

sekretāre
 

Eduards Karpačevs

direktora vietnieks informātikas jomā
 

Dita Stīrija

sociālais pedagogs

67519005

Tatjana Neimane

direktora vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā

67518607 fakss  
e-pasta adrese: rjpvs@riga.lv  

Lībekas iela 27, Rīga, LV-1014

67557687

Žanete Tauriņa

direktore

67557687

Indra Ostrovska

direktora vietniece izglītības jomā

67801229

Ina Kivkule

direktora vietniece audzināšanas jomā

67801229 Skolotāju istaba  
67557685 Metodiskais kabinets