Rīgas Jāņa Poruka vidusskolas, Lībekas ielā27

Interešu izglītības pulciņu darba grafiks

2017./2018.m.g.

Pulciņš

Vadītājs

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Vokālais ansamblis 5.- 6.kl.

Ina Kivkule

 

 

 

 

13.50 – 15.50

2.st.zālē

 

Vokālais ansamblis 1.kl.

Ina Kivkule

 

 

 

 

13.00 – 13.40

2.st.zālē

2.- 4.kl. koris

Ina Kivkule

 

 

8.15 – 8.55

2.st.zālē

 

 

13.50 – 15.50

2.st.zālē

Zēnu koris

 

Ina Kivkule

13.50 – 15.50x

2.st. zālē

 

 

8.15 – 8.55

2.st. zālē

 

Tautas deju kolektīvs

Artis Puriņš

 

 

13.50 – 15.00

1.st.zālē

 

 

 

 

13.50 – 15.00

1.st.zālē

 

 

 

Mākslas pulciņš

Sabīne Vīksne

13.50 – 15.15

5.b kl.

 

 

 

 

Sporta pulciņš

Ieva Ķirķe

 

 

 

14.35 – 15.15

1.st. zālē

8.10 – 8.50

1.st. zālē

 

Labas uzvedības pulciņš

Mārīte Dubra

 

 

 

 

13.50 – 14.30

 

 

Orientēšanās pulciņš 2.,3.kl.

Rūdolfs Šadrins

 

15.00-16.00

16.00-17.45

1.st. zālē

 

18.30-20.00 (izlase)

1.st. zālē

 

Šaha pulciņš

 

Aivaras Kažoks

15.15 – 17.15

5.b kl.

14.00 – 15.00

6.b kl.

 

14.40 – 15.40

5.b kl.

 

Taekvando pulciņš

Aleksandrs Stadņičenko

15.30-16.15(1.,2.kl.)

16.30-17.15(3.,4.kl.)

17.30-19.00(5.-7.kl.)

1.st. zālē

 

15.30 -16.15 (1.,2.kl.)

16.30 -17.15 (3.,4.kl.)

17.30 -19.00 (5.-7.kl.)

1.st. zālē

 

15.30-16.15 (1.,2.kl.)

16.30-17.15 (3.,4.kl.)

17.30-19.00(5.-7.kl.)

1.st. zālē

Teātra pulciņš

Ilze Apine

 

 

 

15.00 - 16.00 (1.,2.kl.)

16.00 - 17.00 (3.,4.kl.)

2.st. zālē

 

 

Maksas pulciņi