Rīgas Jāņa Poruka vidusskolas, Lībekas ielā27

Interešu izglītības pulciņu darba grafiks

2015./2016.m.g.

 

Pulciņš

 

Vadītājs

 

Pirmdiena

 

Otrdiena

 

Trešdiena

 

Ceturtdiena

 

Piektdiena

Vokālais ansamblis

1.klase

 

Ina Kivkule

Pl.13.00-13.40

 

 

Pl.8.15-8.55

 

Meiteņu vokālais ansamlis

Ina Kivkule

Pl.8.15-8.55

 

 

Pl.14.35-15.15

 

 

Zēnu koris

Ina Kivkule

Pl.13.50-14.30

 

 

 

Pl.8.15-8.55

Pl.14.35-15.55

2.-4.kl.koris

Ina Kivkule

Pl.14.35-15.55

 

Pl.8.15-8.55

 

Pl.13.50-14.30

Tautas deju kolektīvs

1.-2.klase

 

Vanda Uberte

 

 

Pl.13.50-15.10

Pl.13.00-14.30

 

 

Tautas deju kolektīvs

5.-6.klase

Vanda Uberte

 

Pl.15.15-16.15

(Gaujas ie

Pl.15.15-16.35

Pl.14.30-15.10

Pl.13.50-15.55

 

Mākslas pulciņš

1.-6.klase

 

Anita Ābele

 

 

Pl.13.50-15.15

 

 

Sporta pulciņš

Ieva Ķirķe

 

Pl.8.15-8.55

Pl.13.50-14.30

 

 

 

 

Labas uzvedības pulciņš

 

Mārīte Dubra

 

 

 

Pl.13.50-15.10

 

Orientēšanās pulciņš

Rūdolfs Šadrins

16.00-16.40(1.b)

16.40-17.20(1.c)

17.20-18.20(2.b)

 

 

16.00-16.40(1.b)

16.40-17.20(1.c)

17.20-18.20(2.b)