Komisijas nosaukums

Mācību priekšmeti

Pedagogi

Komisijas vadītājs

Valoda un māksla

Latviešu valoda un literatūra

Aira Veinberga

Aira Veinberga

Džuljeta Jugane

Žanete Tauriņa

Anda Tora

Mūzika

Jogita Līga Strade

Ina Kivkule

Vizuālā māksla, kulturoloģija

Anita Ābele

Komisijas nosaukums

Mācību priekšmeti

Pedagogi

Komisijas vadītājs

Svešvalodas

Angļu valoda

Iluta Bikovska-Kivleniece

Iluta Bikovska-Kivleniece

Inguna Bināne

Karolīna Ļuta

Krievu valoda

Ludmila Žukova

Vācu valoda

Ineta Strautiņa

Komisijas nosaukums

Mācību priekšmeti

Pedagogi

Komisijas vadītājs

Cilvēks un sabiedrība

Sports

Voldemārs Losevs

Liene Dzene

Aleksandrs Stadņičenko

Salvis Leimanis

Latvijas un pasaules vēsture

Imants Kārkliņš

Valentīna Pušmucāne

Sociālās zinības

Valentīna Pušmucāne

Kristīne Sproģe

Ekonomika

Inga Balode

Mājturība un tehnoloģijas

Liene Dzene

Imants Kārkliņš

Komerczinības

Inga Balode

Inga Neimane

Žanete Tauriņa

Ievirze policista darbā

Anita Kozuliņa

Mārtiņš Brižs

Jānis Kozuliņš

Aleksandrs Stadņičenko

Komisijas nosaukums

Mācību priekšmeti

Pedagogi

Komisijas vadītājs

Sākumskolas

 

Kristīne Sproģe

Kristīne Sproģe

Sintija Laure

Kristīne Melcere

Biruta Liepa

Anita Ābele

Jogita Līga Strade

Aleksandrs Stadņičenko

Salvis Leimanis

Indra Ostrovska

Mārīte Dubra

Egita Ķirsone

Iveta Andersone

Ina Kivkule

Komisijas nosaukums

Mācību priekšmeti

Pedagogi

Komisijas vadītājs

Tehnoloģijas un zinātņu pamati

Matemātika

Arta Rubule

Arta Rubule

Inga Balode

Indra Ostrovska

Informātika

Anda Tora

Egita Ķirsone

Eduards Karpačevs

Dabaszinības

Egita Ķirsone

Daina Liepa

Bioloģija

Daina Liepa

Ģeogrāfija

Inga Neimane

Fizika

Oksana Landsmane

Ķīmija

Dace Mizēna

Vides zinības

Inga Neimane

 

Metodiskās komisijas dokumenti.

 

 

  Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība.

Vienots rakstu režīms