Mēs lepojamies par 2012./2013.m.g. absolventiem!

 2013.gada vasarā Rīgas Jāņa Poruka vidusskolu absolvēja 17 vidusskolēni.

Mēs esam lepni par to, ka lielākā daļa absolventu studē Latvijas augstskolās:

 

Ieva Zvaigzne  -

Latvijas Universitātē

Rihards Čakstiņš  -

Rīgas Tehniskajā Universitātē

Eduards Grabovskis  -

Rīgas Tehniskajā Universitātē

Roberts Grabovskis  -

Latvijas Sporta Akadēmijā

Kristiāns Gozens  -

Rīgas Tehniskajā Universitātē

Agnese Krūmiņa  -

Rīgas Tehniskajā Universitātē

Elīna Birkenberga  -

Latvijas Universitātē

Zane Prikule-Rūsiņa  -

Rīgas Stradiņa Universitātē

Ričards Stiprais  -

Latvijas Biznesa Koledžā

Niklāvs Eglītis  -

Latvijas Universitātē

Uldis Tazāns  -

Missouri State University

Darīna Skipina  -

Bradford University

 

 

Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība.

Vienots rakstu režīms

 

Arhīvs