Rīgas Jāņa Poruka vidusskolas pedagogi un mācību priekšmeti

2017./2018. mācību gadā

*       Inga Avotiņa – sākumskolas skolotāja, 4.b kl.

*       Sabīne Vīksne - vizuālās māksla un kulturoloģija

*       Kristiāna Grīnberga – vizuālā māksla un kulturoloģija

*       Edijs Ķeirāns – angļu valoda, ekonomika un komerczinības

*       Helēna Delegāne – matemātika vidusskolā

*       Ineta Šteinberga – angļu valoda, 8.a kl. audz.

*       Dagnija Lielcepure - angļu valoda

*       Jugita Gode – latviešu valoda un literatūra, sākumskola, 2.a kl.audz.

*       Anete Bērziņa – latviešu valoda un literatūra

*       Mārīte Dubra – sākumskolas skolotāja, 2.b kl. audz.

*       Liene Dzene – direktores vietniece audzin. jomā, mājturība un tehnoloģijas, 12.kl. audz.  

*       Eduards Karpačevs – direktores vietnieks informātikas jomā, informātika, 11.kl.audz.

*       Imants Kārkliņš - vēsture, politika un tiesības, mājturība un tehnoloģijas, 6.a kl.audz.

*       Ina Kivkule - direktores vietniece audzināšanas jomā, mūzika, 1.b kl.audz.

*       Vilma Kolosova - bibliotekāre

*       Anita Kozuliņa - vidējās izglītības skolotāja: ievirze policista darbā

*       Jānis Kozuliņš – vidējās izglītības skolotājs: ievirze policista darbā

*       Dita Stīrija –sociālais pedagogs

*       Egita Ķirsone – sākumskolas skolotāja, dabaszinības, 5.b kl. audz.

*       Ieva Ķirķe – sports, 6.b klases audzinātāja

*       Andris Presis – fizika

*       Ilona Vecele – sākumskolas skolotāja, 1.a klases audzinātāja

*       Daiga Millere – latviešu valoda un literatūra, 5.a kl.

*       Daiga Krēķe – bioloģija un dabaszinības

*       Voldemārs Losevs - sports, sporta darba organizators

*       Kristīne Melcere – sākumskolas skolotāja, 4.a kl.

*       Jānis Teterovskis - ķīmija

*       Inga Neimane - vides izglītība, ģeogrāfija, karjeras izglītība, 10.a un 10.b kl.audz.

*       Indra Ostrovska - direktores vietniece izglītības jomā, sākumskolas skolotāja, 3.b kl. audz.

*       Daiga Purbērziņa – komerczinības, pagarinātās dienas skolotāja

*       Valentīna Pušmucāne - sociālās zinības un vēsture

*       Maira Šimkus – interešu izglītība

*       Ineta Strautiņa – direktores vietniece izglītības un audzināšanas jomā, vācu valoda

*       Katerīna Galine - matemātika

*       Inga Krūze - psiholoģe

*       Kristīne Sproģe – sākumskolas skolotāja, sociālās zinības un dabaszinības, 3.a kl. audz.

*       Sanita Šiballo – sākumskolas skolotāja, 3.c kl. audz.

*       Aleksandrs Stadničenko – vidējās izglītības skolotājs: ievirze policista darbā

*       Jogita Līga Strade - mūzikas skolotāja, koncertmeistare

*       Žanete Tauriņa - direktore, latviešu valoda un literatūra, komerczinības, radošā domāšana

*       Vēsma Šķepaste - sekretāre

*       Anda Tora - direktores vietniece izglītības jomā, informātika, 9.a kl.audz.

*       Vanda Uberte – logopēde

*       Daina Rozentāle - krievu valoda

*       Valentīna Guščina – krievu valoda

*       Gerda Griķe – interešu izglītība

Artis Puriņš - interešu izglītība