Rīgas Jāņa Poruka vidusskolas pagarinātās darba dienas grupas darba kārtība 2017./2018. m. g.

 

 

 

 

Stundu saraksts I semestris

 

Ieteicamās literatūras saraksts