Zināšanas, Radošums, Sadarbība, Inovācijas, Mērķtiecīga darbība, Komandas darbs

 

Mūsu sadarbības partneri

   VALSTS POLICIJA

Rīgas pašvaldības policija

 

 VALSTS POLICIJAS KOLEDŽA

 

Junior Achievement – Young Enterprise Latvija (JA-YE Latvija)

 

SAMSUNG

Šajā mācību gadā Rīgas Jāņa Poruka vidusskolā sākta  ESF projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” realizācija 5. – 12. klašu skolēniem.

 

 

 

 

Februāris 2021

 Domā! Radi! Dalies! Kusties! Mācies! Darbojies!

Februārī 1.-12.kl. skolēni mācās attālināti.

 Informācija par Rīgas Jāņa Poruka vidusskolu:

saskaņā ar Rīgas vispārējās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas komisijas lēmumu 27.01.2021. Rīgas Jāņa Poruka vidusskolu likvidē, un no 01.09.2021. šajā ēkā turpina darboties Rīgas 45.vidusskola. Vēl tiek gaidīts Rīgas domes lēmums 24.02.2021.

 

 

 

Attālināto mācību plāns 5. -12. klasei no 2020 no 6.04.2021 līdz 9.04.2021 aprīlim

 

Iekšēji noteikumi nosaka kārtību, kādā organizē izglītības procesu Rīgas Jāņa Poruka vidusskolā

 

 

 

Domā! Radi! Dalies! Kusties! Mācies! Darbojies!

 

 

Tālr. 67519009; 67519001

E-pasts: rjpvs@riga.lv

Jauni notikumi ik dienu – seko mums!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pašnovērtējuma ziņojums

 

 

Kārtība, kādā Rīgas Jāņa Poruka vidusskolā uzturas izglītojamo vecāki un citas personas

 

 

Karjeras atbalsts 

 

 


Projekts “Caurviju prasmes un starpdisciplināra darba plānošana – efektīvs rīks mācību stundas organizācijā" skolas pedagogiem

 

Seko mums

 

Skolas direktore:

Dr.sc.admin. Žanete Tauriņa

Tālrunis:67518607, 67519009

E-pasts: rjpvs@riga.lv