Zināšanas, Radošums, Sadarbība, Inovācijas, Mērķtiecīga darbība, Komandas darbs

 

Mūsu sadarbības partneri

   VALSTS POLICIJA

Rīgas pašvaldības policija

 

 VALSTS POLICIJAS KOLEDŽA

 

Junior Achievement – Young Enterprise Latvija (JA-YE Latvija)

 

SAMSUNG

Šajā mācību gadā Rīgas Jāņa Poruka vidusskolā sākta  ESF projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” realizācija 5. – 12. klašu skolēniem.

 

 

 

  Domā! Radi! Dalies! Kusties! Mācies! Darbojies!

 

 

Kaut mazliet žēl, ka gads ir atkal galā,
Tu tomēr smaidi – jaunais nāk.
Lai laimes daudz,
Lai bēdas garām,
Ar prieku sirdī gadu sāc!
(Knuts Skujenieks)

Janvāris 2021

Janvārī 5.-12.kl. skolēni mācās attālināti.

1.-4.kl. skolēniem turpinās Ziemas brīvdienas līdz 22.janvārim.

12.01.- 20.01.2021. Barikāžu aizstāvju atceres 30.gadadiena.  

3.kl., 6.kl. un 9.kl. skolēni raksta izmēģinājuma pārbaudes darbus, lai labāk veiktos pavasarī valsts pārbaudes darbos.

 

 

Attālināto mācību plāns 5. -12. klasei no 2020. gada 18. janvāra līdz

22. janvārim.

 

Iekšēji noteikumi nosaka kārtību, kādā organizē izglītības procesu Rīgas Jāņa Poruka vidusskolā

 

 

 

Domā! Radi! Dalies! Kusties! Mācies! Darbojies!

 

 

Tālr. 67519009; 67519001

E-pasts: rjpvs@riga.lv

Jauni notikumi ik dienu – seko mums!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pašnovērtējuma ziņojums

 

 

Kārtība, kādā Rīgas Jāņa Poruka vidusskolā uzturas izglītojamo vecāki un citas personas

 

 

Karjeras atbalsts 

 

 

 

 

Seko mums

 

Skolas direktore:

Dr.sc.admin. Žanete Tauriņa

Tālrunis:67518607, 67519009

E-pasts: rjpvs@riga.lv