Zināšanas, Radošums, Sadarbība, Inovācijas, Mērķtiecīga darbība, Komandas darbs

 

Mūsu sadarbības partneri

   VALSTS POLICIJA

Rīgas pašvaldības policija

 

 VALSTS POLICIJAS KOLEDŽA

 

Junior Achievement – Young Enterprise Latvija (JA-YE Latvija)

 

SAMSUNG

Šajā mācību gadā Rīgas Jāņa Poruka vidusskolā sākta  ESF projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” realizācija 5. – 12. klašu skolēniem.

 

 

 

 

Maijs 2021

 Latvijas Republikas neatkarības deklarācijas pasludināšanas 31.gadadiena

 

 

Mātes diena - 8.maijā

Attālināti Skolas zvana svētki -14.maijā

Sveicam!

Mācību gada noslēgums – 31.maijā

 No 2021.gada 1.septembra

Rīgas Jāņa Poruka vidusskolas skolēni un topošie pirmklasnieki uzsāk mācības Rīgas 45.vidusskolā.

 

Attālināto mācību plāns 5. -12. klasei no 2020 no 24.05.2021 līdz 28.05.2021

 

Iekšēji noteikumi nosaka kārtību, kādā organizē izglītības procesu Rīgas Jāņa Poruka vidusskolā

 

 

 

Domā! Radi! Dalies! Kusties! Mācies! Darbojies!

 

 

Tālr. 67519009; 67519001

E-pasts: rjpvs@riga.lv

Jauni notikumi ik dienu – seko mums!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pašnovērtējuma ziņojums

 

 

Kārtība, kādā Rīgas Jāņa Poruka vidusskolā uzturas izglītojamo vecāki un citas personas

 

 

Karjeras atbalsts 

 

 


Projekts “Caurviju prasmes un starpdisciplināra darba plānošana – efektīvs rīks mācību stundas organizācijā" skolas pedagogiem

 

Seko mums

 

Skolas direktore:

Dr.sc.admin. Žanete Tauriņa

Tālrunis:67518607, 67519009

E-pasts: rjpvs@riga.lv