Zināšanas, Radošums, Sadarbība, Inovācijas, Mērķtiecīga darbība, Komandas darbs

 

Mūsu sadarbības partneri

   VALSTS POLICIJA

Rīgas pašvaldības policija

 

 VALSTS POLICIJAS KOLEDŽA

 

Junior Achievement – Young Enterprise Latvija (JA-YE Latvija)

 

SAMSUNG

Šajā mācību gadā Rīgas Jāņa Poruka vidusskolā sākta  ESF projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” realizācija 5. – 12. klašu skolēniem.

 

 

 

  Domā! Radi! Dalies! Kusties! Mācies! Darbojies!

 

Novembris 2018

Pilsonības un patriotisma mēnesis

Latvijai -102

Rīgas Jāņa Poruka vidusskolas 109. gadadiena

Latvijas valsts simtgade. 2020.-BRĪVĪBA

 

 

 

Likteņa lemtajā zemē pie jūras

Atnācu.

Taisīju klinšainos Daugavas krastos

Vietu sev mūžīgu,

Iesēju tautu gaišu un sīkstu,

Jauna ik jaunā paaudzē dīgstu,

Asaras izdziedot, pastāvu.

                                     (B.Mārtuževa)

Latvijas Proklamēšanas 102. gadadienā pulcēsimies klases stundās, lai kopā svinētu Latvijas dzimšanas dienu.  

Novembrī mēs vēl vairāk apzināmies piederību savai skolai, apkaimei, pilsētai un valstij: Lāčplēša dienu sagaidot, lokām sarkanbaltsarkanās lentītes Latvijas kara muzejā, aizdedzam svecītes, apmeklējam brīvības cīņu piemiņas vietas un dedzam gaišas ugunis ikvienā mājā!

Gatavojamies Latvijas 102.gadadienai – notikumam, kuru ar nepacietību gaida ikkatrs valsts iedzīvotājs. Mūsu skolā skolēni mācās dzejoļus par Latviju, piedalās konkursos par Latvijas vēsturi, zīmē un veido. Meklējam un atrodam radošas domas, kā sagaidīt valsts 102.gadadienu.

Lāčplēša dienā 11.novembrī dodamies uz Rīgas Brāļu kapiem pie Mātes Latvijas tēla, lai pieminētu I Pasaules kara un Latvijas brīvības cīņu (1915-1920) varoņus.

Mārtiņdiena 9.11. ieskandējusi latviešu gadskārtu ieražas, skolā mācību stundās mācāmies Mārtiņdienas rotaļas un tautasdziesmas.

 

  SKOLĀ IEVĒROJAM EPIDEMIOLOĢISKĀS DROŠĪBAS PASĀKUMUS COVID-19 INFEKCIJAS IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAI.

katra diena ir ceļā uz skolu,

attīstibu un atklājumiem!

Audz, radi, priecājies, draudzējies, apliecini sevi!

 

Attālināto mācību plāns 7. -12. klasei no 2020. gada 30. novembra līdz 4. decembrim.

 

Iekšēji noteikumi nosaka kārtību, kādā organizē izglītības procesu Rīgas Jāņa Poruka vidusskolā

 

 

 

Domā! Radi! Dalies! Kusties! Mācies! Darbojies!

 

 

Tālr. 67519009; 67519001

E-pasts: rjpvs@riga.lv

Jauni notikumi ik dienu – seko mums!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pašnovērtējuma ziņojums

 

 

Kārtība, kādā Rīgas Jāņa Poruka vidusskolā uzturas izglītojamo vecāki un citas personas

 

 

Karjeras atbalsts 

 

 

 

 

Seko mums

 

Skolas direktore:

Dr.sc.admin. Žanete Tauriņa

Tālrunis:67518607, 67519009

E-pasts: rjpvs@riga.lv