Vecāki, aicinām Jūsu bērnus 2015./2016. mācību gadā mācīties

1.a klasē Gaujas ielā 23!  (programmas kods 21011111)

Mēs piedāvājam: nelielas klases un mīļas audzinātājas, vispārējo pamatizglītības programmu, angļu valodu no 1. klases, atraktīvas sporta nodarbības, bezmaksas interešu izglītību, pagarinātās dienas grupas nodarbības.

Mūsu skolēni dzied korī, zīmē, 1. un 2.klasē nodarbojas ar kustību rotaļām, dejo tautisko deju kolektīvā, piedalās čaklo rociņu pulciņā, labas uzvedības pulciņā, vides pulciņā, teātra pulciņā, dažādu sporta spēļu pulciņos. Pagarinātā dienas grupa ir bezmaksas.

  

Dokumentu pieņemšana darba dienās:

jūnijā no plkst. 10:00 līdz 15:00

jūlijā no plkst.10:00 līdz 12:00

Jauni notikumi ik dienu – seko mums!  

VIDUSSKOLĒN, Pievienojies labākajiem 10.klasē un Nāc uz Jāņa Poruka vidusskolu!  

Aicinām mācīties 10.kl. vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošos virzienos

(programmas kods 31011011)

A virzienā padziļināti latviešu valoda un literatūra

B virzienā komerczinības

C virzienā  – ievirze policista darbā

D virzienā – kultūras tūrisma vadība

 

Komerczinībās Tu iemācīsies izveidot savu uzņēmumu (skolēnu mācību uzņēmums/SMU) un attīstīsi uzņēmējspējas. Mūsu skola ir Junior Achievement – Young Enterprise Latvija / JA – YE Latvjia biedrs.

Ievirzē policista darbā Tu iepazīsi policista darbu, būsi aktīvs un iesaistīsies dažādos sabiedriskos projektos, iemācīsies aizsargāt sevi un tuvākos, rūpēsies par veselīgu dzīvesveidu un veidosi savu turpmāko karjeru. Mūsu skola sadarbojas ar Valsts Policijas koledžu, Valsts Policiju un Rīgas pašvaldības policiju. Pēc 12.klases Tu varēsi ar atvieglotiem noteikumiem iestāties Valsts Policijas koledžā vai arī pilnveidosi sevi pašvaldības policista darbā.

Kultūras tūrisma vadībā Tu veidosi izpratni par kultūras jēdziena daudznozīmību, iepazīsi gida darbu, plānosi un organizēsi kultūras tūrisma projektus.   

Papildus mūsu vidusskolēni apgūst teikvando cīņas mākslu, dziedāšanu, aktiermākslu, basketbolu, volejbolu, galda tenisu un mācās radoši domāt pēc E.deBono radošās domāšanas metodes.

Vidusskolēniem no Latvijas novadiem

piedāvājam iespēju dzīvot dienesta viesnīcā.

 

Dokumentus pieņemsim jau no 15.jūnija!

 

Dokumentu pieņemšana darba dienās:

jūnijā no plkst. 10:00 līdz 15:00

jūlijā no plkst.10:00 līdz 12:00

 

 Mācies zināt! Mācies darīt! Mācies Būt! Mācies dzīvot!

 

Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība.

Vienots rakstu režīms