Rīgas Jāņa Poruka vidusskolas nolikums   

                                                              

Rīgas Jāņa Poruka vidusskolas darba plāns 2019./2020. m. g. var lasīt šeit