Rīgas Jāņa Poruka vidusskolas himna

Sākums

TICĪBA

Jānis Poruks

Es ticu, ka ir debesis,

Kur laimes bērni mīt,

Kur saulīte daudz spožāk(i)

Un mīlīgāk(i) spīd.

Es ticu, ka ir brīnumi,

Kas necerēti nāk

Un daiļu sapņu pasauli

Ap sevi radīt sāk.

Es ticu, ka ir laimība,

Kas svētās liesmās mirdz;

Un ja tā visa nebūtu,

Vai justu mums tad sirds?