Zināšanas, Radošums, Sadarbība, Inovācijas, Mērķtiecīga darbība, Komandas darbs

 

Mūsu sadarbības partneri

   VALSTS POLICIJA

Rīgas pašvaldības policija

 

 VALSTS POLICIJAS KOLEDŽA

 

Junior Achievement – Young Enterprise Latvija (JA-YE Latvija)

 

SAMSUNG

Šajā mācību gadā Rīgas Jāņa Poruka vidusskolā sākta  ESF projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” realizācija 5. – 12. klašu skolēniem.

 

 

 

  Domā! Radi! Dalies! Kusties! Mācies! Darbojies!

 

 

SEPTEMBRIS 2020

OKTOBRIS 2020

RUDENS BRĪVDIENAS 19.10.-23.10.

 SEPTEMBRIS aizrit kā skolēnu drošības un Olimpiskais mēnesis, kurā notiek domrakstu, zīmējumu konkursi un Olimpiskā diena 18.septembrī, kad Olimpiskās dienas rīta rosmē un stafetēs piedalās 1.-4.klašu skolēni.  Visiem kopā ir jautri vingrot, jo šajā dienā sporto visa Latvija.

Turpinās iniciatīva „Latvijas skolas soma” - lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem. Sākot ar 2018. gada septembri, tās ietvaros ikvienam mūsu valsts skolēnam tiek nodrošināta iespēja izzināt un klātienē pieredzēt Latvijas kultūras un dabas vērtības, iepazīt dažādos laikos Latvijā radītās inovācijas un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus.

Raiņa 155.dzimšanas dienu pavadām Dzejas dienu zīmē.

Piedalāmies Valsts policijas, “Rīgas dinamo” un “Valsts mežu” pasākumā “Roku rokā”, kurā jau 10.gadu startē Rīgas skolēnu komandas, sacenšoties dažādās sporta aktivitātēs.

 OKTOBRIS

*      Dzejnieka J.Poruka piemiņas pasākumi, jo mūsu skola ir nosaukta izcilā latviešu dzejnieka vārdā.

*      Izstāde “Rudens veltes”

*      Skolotāju dienas pasākumus 2.10. vada 12.klase

*      Skolēnu mācību sasniegumu starpvērtējuma liecības – pirms Rudens brīvdienām        16.oktobrī.

  SKOLĀ IEVĒROJAM EPIDEMIOLOĢISKĀS DROŠĪBAS PASĀKUMUS COVID-19 INFEKCIJAS IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAI.

katra diena ir ceļā uz skolu,

attīstibu un atklājumiem!

Audz, radi, priecājies, draudzējies, apliecini sevi!

 

Attālināto mācību plāns 7. -12. klasei no 2020. gada 26. oktobra līdz 30. oktobrim.

 

Iekšēji noteikumi nosaka kārtību, kādā organizē izglītības procesu Rīgas Jāņa Poruka vidusskolā

 

 

 

Domā! Radi! Dalies! Kusties! Mācies! Darbojies!

 

 

Tālr. 67519009; 67519001

E-pasts: rjpvs@riga.lv

Jauni notikumi ik dienu – seko mums!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pašnovērtējuma ziņojums

 

 

Kārtība, kādā Rīgas Jāņa Poruka vidusskolā uzturas izglītojamo vecāki un citas personas

 

 

Karjeras atbalsts 

 

 

 

 

Seko mums

 

Skolas direktore:

Dr.sc.admin. Žanete Tauriņa

Tālrunis:67518607, 67519009

E-pasts: rjpvs@riga.lv