Rīgas Jāņa Poruka vidusskolas skolotāju individuālās konsultācijas mācību priekšmetos 2019./2020. m.g.

1.semestrī