satiksme ar 11. tramvaju un

 9.,48. autobusu.

 

Gaujas iela 23, Rīga, LV-1026

Tel. numurs

Vārds, Uzvārds

Amats
67519001

Žanete Tauriņa

direktore

67519025

Inga Neimane

direktores vietniece izglītības un audzināšnas jomā

Anda Tora

direktores vietniece izglītības jomā

67519009

Vēsma Šķepaste

sekretāre
 

Eduards Karpačevs

direktores vietnieks informātikas jomā
 

Dita Stīrija

sociālais pedagogs

67519005

Tatjana Neimane

direktores vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā

67518607 fakss  
e-pasta adrese: rjpvs@riga.lv  

Lībekas iela 27, Rīga, LV-1014

67557687

Žanete Tauriņa

direktore

67557687

Indra Ostrovska

direktores vietniece izglītības jomā

67801229

Ina Kivkule

direktores vietniece audzināšanas jomā