Mēs lepojamies!

Zinātniski pētnieciskie darbi

11. klases skolniece Zane Prikule-Rūsiņa 2012. gada 21. aprīlī piedalīsies Latvijas 36.skolēnu zinātniskās konferencē un aizstāvēs savu zinātniski pētniecisko darbu "Tropisko slimību izplatība pasaulē un iespējamība Latvijā. Dažu populārāko slimību raksturojums" Zemeszinātņu un ekonomiskās ģeogrāfijas sekcijā.

Rīgas pilsētas konferencē viņa zemeszinātņu sekcijā ieguva 2. vietu un tika izvirzīta valsts konferencei.

Paldies ģeogrāfijas skolotājai Agrai Lipsbergai par ieguldīto darbu!

Mācību priekšmetu olimpiādes

Matemātikas olimpiādē Ziemeļu rajonā atzinības saņēmuši Kristaps Celmiņš (5.a kl.), Rūta Jēkabsone (5.b kl.), Luiss Rozentāls (6.b kl.), Elizabete Blūmentāle (7.kl.).

Paldies matemātikas skolotājām Artai Rubulei, Egitai Ķirsonei un Indrai Ostrovskai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

 Krievu valodas (svešvalodas) olimpiādē Ziemeļu rajonā 2. vietu ieguva 12. klases skolniece Sanita Jansone, bet atzinību 12. klases skolnieks Edgars Kalniņš.
Paldies krievu valodas skolotājai Ludmilai Žukovai par ieguldīto darbu!

 Mācību priekšmetu konkursi

Starptautiskajā informātikas tehnoloģiju konkursā "Bebrs" 1. semestrī Kadetu grupā (7. -  8. klase) 25. vietā no 201 dalībnieka iekļuva 7. klases skolniece Elizabete Blūmentāle, bet 10. vietā no 269 dalībniekiem  -12. klases skolēns Juris Strauts.
Paldies informātikas skolotājai Andai Torai par skolēnu iesaistīšanu konkursā!