Rīgas Jāņa Poruka vidusskolas, Lībekas ielā27

Interešu izglītības pulciņu darba grafiks

2018./2019.m.g.

 

 

Pulciņš

Vadītājs

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Vokālais ansamblis

Ina Kivkule

 

 

6.st.-9.st. 13.50 – 16.30

 

 

2.-4.kl.koris

Ina Kivkule

6.,7.st. 13.50-15.15

6.,7.st. 13.50-15.15

 

 

 

Zēnu koris

Ina Kivkule

 

 

 

6.,7.st. 13.50-15.15

6.,7.st. 13.50-15.15

Mākslas pulciņš

Sabīne Vīksne

7.,8.st. 14.35-15.55

 

 

 

 

Tautas deju kolektīvs

Vanda Uberte

6.,7.st. 13.50-15.15

 

5.,6.st. 13.00-14.30

 

 

Tautas bumba

Aleksandrs Stadņičenko

 

 

7.st.8.st. 14.30-15.50

8.st. 16.00-16.40