Mēs lepojamies ar skolēnu sasniegumiem!

 

 

Notikums

Skolēni

Pedagogi

1a

Dabas un vides pētniecība, apmeklējot Dabas muzeju, Čiekurkalna bibliotēku un  Vērmanes dārzu

klases skolēni

Biruta Liepa, klases audzinātāja

1b

Dalība izteiksmīgas runas konkursā Ziemeļu rajonā un Rīgā, iegūta 3.vieta un atzinība;

Dalība pasākumu kopumā ,,Svētīsim svētkus”, deju skatē iegūta 1.pakāpe

Artis Daniševskis

Arvīds Rubenis

Deju kolektīvs „Urdaviņa”

Marija Ģēģere,

klases audzinātāja;

Vanda Uberte,

tautas deju kolektīva vad.

2a

Dalība tautas deju skatē, iegūta 2.pakāpe;

Dalība pasākumā „Esi draugs dabai un putniem", veidojot putnu būrīšus

klases skolēni

Kristīne Sproģe, kl. audz.,

Madara Rozenberga,

deju kolektīva vad.

2b

Dalība pasākumu kopumā ,,Svētīsim svētkus”, deju skatē iegūta 1.pakāpe

Deju kolektīvs „Urdaviņa”

Vanda Uberte,

tautas deju kolektīva vad.

3a

Dalība skolas konkursā „Rūdolfam Blaumanim - 150”, iegūta atzinība

Dalība skolas Olimpiskajā dienā un iegūta 1. vieta (1.-3.kl.) 

Jugita Gode,

klases audzinātāja

3b

Par dalību izteiksmīgas runas konkursā Ziemeļu rajonā saņemta pateicība;

Dalība pasākumu kopumā ,,Svētīsim svētkus”, deju skatē iegūta 1.pakāpe

 

Līva Cera

 

Deju kolektīvs „Urdaviņa”

Inga Peļņa,

klases audzinātāja;

Vanda Uberte,

tautas deju kolektīva vad.

4a

Dalība privātās pamatskolas "RIMS - Rīga International meridian school" organizētajā MERIDIAN matemātikas olimpiādē;

Dalība matemātikas konkursā “Tik vai Cik”

Ance Ulmane

Megija Švekle

Annija Melece - starp 100 labākajiem ieguva 51.vietu

Maija Tisenkopfa,

klases audzinātāja,

matemātikas skolotāja

4b

Dalība privātās pamatskolas "RIMS - Rīga International meridian school" organizētajā MERIDIAN matemātikas olimpiādē; 

Dalība matemātikas konkursā “Tik vai Cik”

Una Lote Andžāne

Juris Homickis

Marta Ločmele

Roberts Kristers Liepiņš

Indra Ostrovska,

klases audzinātāja, matemātikas skolotāja

5a

Dalība starptautiskā informātikas konkursa

„Bebrs 2012” Latvijas posmā;

Dalība privātās pamatskolas "RIMS - Rīga International meridian school" organizētajā MERIDIAN matemātikas olimpiādē

Tomass Stefans Brečs

Monta Čaša

Valters Vētra

Toms Bukhards

Adrija Alondere

Samanta Lasmane

Anda Tora,

informātika,

Arta Rubule,

klases audzinātāja, matemātikas skolotāja

6a

Atzinība Rīgas matemātikas 63. olimpiādē;

Dalība starptautiskā informātikas konkursa

„Bebrs 2012” Latvijas posmā;

Atzinība Latvijas atklātajā Angļu valodas olimpiādē –

Ivo Siliņam

Kristaps Celmiņš

Ivo Siliņš

Klāvs Stalidzāns, Kristaps Celmiņs

Inga Balode, matemātika

Anda Tora, informātika

Inguna Bināne,

angļu valoda

6b

3.vieta Rīgas matemātikas 63. olimpiādē;  

Latvijas atklātajā Angļu valodas olimpiādē

iegūta 3.vieta;

Latvijā 1.vieta snovbordā Ziemas skolēnu olimpiādē

 

Estere Karabajeva

Rūta Jēkabsone

Terēza Biezaite

Aleksis Emsiņš

Egita Ķirsone, matemātika

Inguna Bināne, angļu val.

Voldemārs Losevs,

sports

8

Dalība starptautiskā informātikas konkursa

„Bebrs 2012” Latvijas posmā

 

Elizabete Blūmentāle

Gustavs Goža

Evelīna Poļetajeva

Anda Tora,

informātikas skolotāja

9

Dalība starptautiskā informātikas konkursa

„Bebrs 2012” Latvijas posmā

Oskars Ludboržs

 

Anda Tora,

informātikas skolotāja

10

Dalība starptautiskā informātikas konkursa

„Bebrs 2012” Latvijas posmā;

Dalība Rīgas dienas centru un skolu brīvā laika centru konkursā „Roku rokā - 2”

 

Linards Brazdeiķis

 Programmas „Ievirze policista darbā” skolēni

Anda Tora,

informātika;

Daina Liepa, audzinātāja;

Lidija Kleščevska, d.v.

12

Latvijas rekordu peldēšanā brīvajā stilā, kurš turējās no 1980. gada, laboja mūsu skolēns Uldis Tazāns

 

Voldemārs Losevs,

sports

         

 

 

Fejas izcīna 3.vietu starp 152 Latvijas skolām

Nesen stāstījām, ka skolas komanda "Fejas" ir iekļuvušas pusfinālā konkursā "Ko Tu zini par Latviju?".
Šī gada 12.aprīlī piecu meiteņu komanda kopā ar pavadošo skolotāju Lidiju Kleščevsku devās uz Ogri, kur norisinājās konkursa pusfināls. Pusfinālā 10 stiprākās Latvijas skolu komandas devās orientēšanās sacensībās, kurās bija jāatrod 9 kontrolpunkti, jāizpilda 9 uzdevumi un jāatbild uz 9 jautājumiem. Tikai piecas stiprākās un fiziski attīstītākās komandas iekļuva fināla pirmajā kārtā, tostarp arī mūsu meitenes. 
   Fināla pirmajā kārtā bija jāatbild uz 10 jautājumiem ar "Jā" vai "Nē". Nevienu reizi nekļūdoties, "Fejas" nodrošināja sev iekļūšanu otrajā fināla kārtā.
   Otrajā fināla kārtā "Fejām" bija jācīnās ar Jumpravas vidusskolas komandu "Dream team" par iekļūšanu superfinālā. Taču vienas muļķīgas kļūdas dēļ "Fejas" uz vienu jautājumu atbildēja nepareizi, bet "Dream team" nekļūdījās ne reizi, nodrošinot sev vietu superfinālā.

Mēs lepojamies!

Zinātniski pētnieciskie darbi

11. klases skolniece Zane Prikule-Rūsiņa 2012. gada 21. aprīlī piedalīsies Latvijas 36.skolēnu zinātniskās konferencē un aizstāvēs savu zinātniski pētniecisko darbu "Tropisko slimību izplatība pasaulē un iespējamība Latvijā. Dažu populārāko slimību raksturojums"  Zemeszinātņu un ekonomiskās ģeogrāfijas sekcijā.

Rīgas pilsētas konferencē viņa zemeszinātņu sekcijā ieguva 2. vietu un tika izvirzīta valsts konferencei.

Paldies ģeogrāfijas skolotājai Agrai Lipsbergai par ieguldīto darbu!

Mācību priekšmetu olimpiādes

Matemātikas olimpiādē Ziemeļu rajonā atzinības saņēmuši Kristaps Celmiņš (5.a kl.), Rūta Jēkabsone (5.b kl.), Luiss Rozentāls (6.b kl.), Elizabete Blūmentāle (7.kl.).

Paldies matemātikas skolotājām Artai Rubulei, Egitai Ķirsonei un Indrai Ostrovskai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

 Krievu valodas (svešvalodas) olimpiādē Ziemeļu rajonā 2. vietu ieguva 12. klases skolniece Sanita Jansone, bet atzinību 12. klases skolnieks Edgars Kalniņš.
paldies krievu valodas skolotājai Ludmilai Žukovai par ieguldīto darbu!

 Mācību priekšmetu konkursi

Starptautiskajā informātikas tehnoloģiju konkursā ''Bebrs'' 1. semestrī Kadetu grupā (7. -  8. klase) 25. vietā no 201 dalībnieka iekļuva 7. klases skolniece Elizabete Blūmentāle, bet 10. vietā no 269 dalībniekiem -  12. klases skolēns Juris Strauts.
Paldies informātikas skolotājai Andai Torai par skolēnu iesaistīšanu konkursā!

 

Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība.

Vienots rakstu režīms