Rīgas Jāņa Poruka vidusskolas skolēnu sasniegumi

 

Jau ceturto gadu Mūsu skola ir Junior Achievement – Young Enterprise Latvija / JA – YE Latvjia biedrs, mēs piedalāmies JAL aktivitātēs, 12.klases absolventi, apgūstot komerczinību virzienu, saņem JAL sertifikātu. Šogad trīs skolas absolventi saņēma JAL sertifikātu. Sertifikāts sniedz priekšrocības un tiek pozitīvi vērtēts šādās Latvijas augstskolās: Latvijas Universitātē, Riga Business School, Biznesa augstskolā Turība, Rīgas Ekonomikas augstskolā, Banku Augstskolā, Vidzemes Augstskolā, Daugavpils Universitātē. http://jal.lv/sertifikatsjal

 Pamatojoties uz Valsts policijas koledžas, Valsts policijas un RJPV sadarbības līgumu, kas noslēgts 2012.gadā, skolas absolventi turpina izglītību Valsts policijas koledžā. Šogad – divi mūsu skolas absolventi.

 Rīgas Stradiņa universitāte ir izteikusi pateicību mūsu skolas pedagogiem par kvalitatīvas vispārējās vidējās izglītības nodrošināšanu un sekmīgu absolventu sagatavošanu studijām. Šogad RSU pulkam ir pievienojušies 3 mūsu skolas absolventi šādās studiju programmās: audiologopēdija, tiesību zinātne un žurnālistika.

 

Rīgas pilsētā matemātikas olimpiādē 5.b klases skolniece Monika Mona Kreicšteina ieguva atzinību 2015./2016.m.g., savukārt 2016./2017.m.g. -  3.vietu. (sagatavoja skolotāja Indra Ostrovska)

 

Mūsu skolēni piedalās konkursā "Bebrs" - katru gadu visās klašu grupās.

 IT konkursā "Ventspils izaicinājums” piedalījās 5.b klases komanda (Artis Daniševskis, Leo Kozlovs, Krišs Lībietis).

Bija pateicība visiem, kuri iesaistījās 1. kārtā (neklātienes kārtā).

Šogad startējām ar 9.a klases komandu (Daniels Latkovskis, Mārtiņš Vitkaus, Roberts Veikmanis), šobrīd gaidām rezultātu.

M.Vitkaus (9.a) piedalās logo konkursā "IT Challange".

(Skolēnus sagatavoja skolotāja Anda Tora)

 

 

Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība.

Vienots rakstu režīms

 

Arhīvs