Tradicionālie pasākumi Rīgas Jāņa Poruka vidusskolā.

1.   Zinību dienas  pasākums.

2.   10. klases iesvētīšanas pasākums ?Fukšu balle?.

3.   Jāņa Poruka dzimšanas dienas pasākumi.

4.   Rudens izstādes.

5.   Mārtiņdienas gadatirgus.

6.   Latvijas gadadienas  koncerts.

7.   Ziemassvētku pasākumi.

8.   Dažādu sporta veidu sacensības.

9.   Žetonvakars.

10. Sporta diena.

11.  Lieldienu pasākumi.

12.  Koncerts un izstāde Mātes dienai.

13.  Pēdējais zvans.

14.  Mācību gada noslēguma koncerts.

15.  Izlaidumi