RĪGAS JĀŅA PORUKA VIDUSSKOLAS  NOLIKUMS

 

Rīgas Jāņa Poruka vidusskolas vadība

 

Gaujas ielā 23

Žanete Tauriņa

direktore

Anda Tora

direktores vietniece izglītības jomā

Inga Neimane

direktores vietniece izglītības un audzināšanas jomā

Eduards Karpačevs

direktores vietnieks informātikas jomā

Tatjana Neimane

direktores vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā

 

 Lībekas ielā 27

Indra Ostrovska

direktores vietniece izglītības jomā

Ina Kivkule

direktores vietniece audzināšanas jomā